Algemene voorwaarden Praktijk Voetreflex Ypenburg

  • Wanneer je een afspraak niet na kunt komen, verwacht ik dat je deze tenminste 24 uur van te voren annuleert. Anders ben ik helaas genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.
  • Ik streef ernaar om zo hygiënisch mogelijk te werken. Ik verwacht van mijn cliënten ook een hygiënische instelling.
  • Betaling van een consult dient contant voldaan te worden. Uiteraard kan een factuur worden verstrekt.
  • Er is klachten regeling vanuit de VNRT beschikbaar.
  • Om tot een goed behandelplan te komen is het van belang dat ik alle noodzakelijke informatie ontvang.
  • Alle persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.
  • Het tekenen van een behandelovereenkomst is verplicht gesteld door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomt (WBGO). Bij aanvang van het 1e consult kunt je dezen even doorlezen en voor akkoord tekenen. Hier staat tevens in vermeld hoe de privacy wordt gewaarborgd.